ทุกสรรพสิ่งอุดมไปด้วยความรู้ ขอแค่คุณต้องเปิดใจ

ถ้าใจของคุณปิด คุณจะรู้ และความรู้ มันจะเข้าไปในใจของคุณไม่ได้

แต่ ถ้าใจของคุณเปิด คุณก็จะรู้ และความรู้ มันจะถูกใจของคุณดึงเข้าไปเองโดยอัตโนมัติ

ขอแค่คุณต้องเปิดใจ

เพราะว่าทุกสรรพสิ่งนั้น อุดมไปด้วยความรู้

–#:P–

Advertisements