การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เหมือนกัน 

เป็นแนวเดียวกัน เป็นมารตฐานเดียวกัน

หรือต้องทำแบบเดียวกับที่ใครๆเคยทำกันมาแต่ดังเดิมแล้ว

แต่ การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานตามอัตลักษณ์

ทำตามความเชี่ยวชาญ ทำตามความรัก ของใครของมัน

แต่ทีมก็ยังคงสามารถทำงานร่วมกัน แล้ว

ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นชิ้นงาน ออกมาสำเร็จได้ 

ชิ้นงานที่ออกมาจากการทำงานเป็นทีมนี้ จะมีลักษณะที่

เนียบมาก เลิศมาก และมีคุณค่าแก่ชาวโลกมาก

มันเป็นไป ได้โดยอัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ  ให้ มันเป็นเลย

— #:P —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98