เขาโกรธเรา มีทั้งน่ายินดี และน่าเสียใจ

เขาเกลียดเรา ให้ยินดีที่เขาเกรงขามเรา ให้เสียใจที่เขาไม่น่าเกรงขามสำหรับเรา

เขาเพิกเฉยเรา ให้ยินดีที่เขาไม่รู้เรา ให้เสียใจที่เรารู้เขาหมดแล้ว

เขาอิจฉาเรา ให้ยินดีที่เขาอยากมีเหมือนเรา ให้เสียใจที่เรามีมากกว่าเขา

เขาโกรธเรา ให้ยินดีที่เขา เกลียด เพิกเฉย และอิจฉาเรา ให้เสียใจที่เราไม่เกลียด ไม่เพิกเฉย และไม่อิจฉาเขาเลย

— #:P —

Advertisements