4 ปัจจัยมูลฐานเพื่อปรับปรุงโปรดักส์อย่างต่อเนื่อง… สืบต่อไป

การสร้างหรือพัฒนาโปรดักส์ใดๆ ขอให้คำนึงถึงการวัดค่าได้ของ 4 ปัจจัยนี้เป็นเบื้องต้นก่อนเสมอ อันได้แก่ 

ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงโปรดักส์
จำนวนข้อผิดพลาดจากการใช้โปรดักส์
จำนวนผู้ใช้โปรดักส์
ระดับความพอใจของผู้ใช้โปรดักส์

เพราะ 4 ปัจจัยนี้เป็นมูลฐานเพื่อการปรับปรุงโปรดักส์อย่างต่อเนื่อง… สืบต่อไป

— #:P —

Advertisements

#agile-software-development, #delivery-software, #kanban, #lean, #pattenrs, #startup