Personal Boards ด้วย Trello กันเถอะ… Action!

เกริ่นนำ

Personal Boards เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตาม เพื่อบริหาร จัดการรายการของงาน แบบส่วนตั้วส่วนตัว โดยใช้ กระดาน(board) เสมือน ที่แสดงให้เห็นสถานะงานของเราทุกชิ้น เพื่อใช้เตือนให้เรามาดูแล ลงมือทำ จัดลำดับความสำคัญ ไม่หลงลืมงานที่สำคัญๆไป แค่นั้นเองครับ

สมัคร Trello กันก่องนะ

1. เข้าไปที่ web https://trello.com/login

2. ใช้ Google Account เข้าใช้ได้เลยถ้ามี หรือ มี Email ของค่ายอื่น ก็กดไปที่ Create an Account แล้วกรอกข้อมูลลงไปเพื่อสมัครก่อน ผมแนะนำให้ไปสมัคร Google Account ครับ

regis-trello-1

ขั้นตอนทำ Personal Boards ตัวอย่าง Dream List

1. สร้าง board ใหม่ เลือกที่ New board…  ที่ช่อง Title ตั้งชื่อว่า Dream List

new-board

2. พอเรา Create board เสร็จมันจะเตรียม column ไว้ให้ 3 column คือ To Do, Doing และ Done ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ซะหน่อยจะได้เข้าเรื่องของเรา โดย click ไปที่ หัว column แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ความฝันของฉัน, กำลังทำอยู่ และ ฟิน… ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว จะแสดงตามภาพข้างล่างเหมือนผม แบบนี้ครับ

dream-list-change-lable

3. เขียนรายการของความฝันของเราลงไปใน Card ที่ช่อง ความฝันของฉัน โดยไปที่ช่อง ความฝันของฉัน แล้ว click ที่ Add a card… แล้วพิ่มความฝัน ลงไป เสร็จแล้วกด Add ครับ

add-card

เพิ่มอีกสัก 2-3 Card ครับตามภาพ

add-cards

4. เรียงลำดับความสำคัญ(prioritize)ของ card ความฝัน ใน column ความฝันของฉัน ครับ โดยรายการบน จะมีความสำคัญมากกว่ารายการล่าง วิธีการลำดับความสำคัญนี้อาจจะใช้ระยะเวลาที่จะทำให้ card นี้สำเร็จได้ ก่อนหลัง หรือ คุณค่าที่ได้จากความสำเร็จ card นี้มากน้อยเท่าไร ก็ได้แล้วแต่เราครับ

5. เลือกรายการบนสุดจาก ความฝันของฉัน เข้ามาที่ กำลังทำอยู่ ทีละหนึ่งรายการครับ เพราะเราทำแค่คนเดียว หรือรายการไหน ทำพร้อมๆกันได้ใน หนึ่งวันนั้นก็ลากเข้ามาได้ครับ เพราะมันเป็น boards ส่วนตัวของเราอยู่แล้ว วิธีการเลือกก็ Drag/Drop card เข้ามาว่างที่ column ที่ต้องการได้เลยครับ ง่ายๆ

select-card-1

6. แตก รายการ ใน column กำลังทำอยู่ ว่าจะต้องมี Checklist งานอะไรบ้างที่ต้องทำ เพื่อให้ รายการความฝันนี้ของเรา สำเร็จได้ โดย click ไปที่ Card ที่ Actions เลือกไปที่ Add checklist… แล้วกด Add ไปเลย หลังจากเพิ่ม Checklist แล้วจะมี รายการงานที่เป็น checklist เพิ่มเข้ามาใน Card ของเรา ให้เพิ่มงานเข้าไปครับ โดยตัวอย่างนี้ผม จะเพิ่่มงาน เป็น บทของหนังสือเล่มนี้ ที่ผมจะต้องอ่านมันให้จบ ไปทีละบท เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วจะได้ตามภาพนี้ครับ

add-checklist-1

add-checklist-2

add-checklist-items-1

add-checklist-items-completed

7. ถึงตรงนี้เราก็ทำ ตามหัว column ครับคือ กำลังทำอยู่ นั่นคือการลงมือทำ ซึ่ง card งานนี้ เราก็ทำการอ่านไปเรื่อยๆ จบบทไหนก็ check ไปเรื่อยๆ จนกระทั้งอ่านจนครบ 100% แล้วตามภาพข้างล่างครับ

completed_checklist-1

8. เมื่อทำจนเสร็จ 100% ทุกรายการ checklist ก็ทำการลากรายการนั้น ไปไว้ที่ช่อง ฟิน… เป็นอันว่าสำเร็จ รานการความฝันไปหนึ่งรายการแล้ว

select-next-card-1

9. ให้วนกลับไปที่ ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเลือก card ความฝันของเราชิ้นต่อไป หรือเพิ่ม card ความฝันใหม่เข้าไปอีกก็ได้เลยครับ… ตามนั้น

กระดานตัวอย่าง Dream List

ก็ลองเอา กระดาน(board) Trello นี้ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการ งานในชีวิตประจำวัน งานในที่ทำงาน งานในเรื่องเรียน หรือเรื่องส่วนตัว อะไรๆก็ได้ เพราะ มันสนุกดีนะครับ…

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#trello