เส้นทางเปลี่ยนทีมเราให้สามารถแข่งขันกับชาวโลกเขาได้… แบบ #:P


เริ่มจากเปลี่ยนตัวคุณเองก่อน…

โดยให้คุณเริ่มศึกษา แถลงการณ์ และหลักการแห่ง Agile ซึมซับมันเข้าไป

ให้อยู่ในจิตใจของคุณให้ได้ วิธีทดสอบว่ามันอยู่ในใจคุณแล้วหรือยัง ง่ายๆเลยก็คือ

เมื่อมีคนพูดถึงความรู้ หรือแสดงความรู้ของเขาออกมา หรือดูแคลนความรู้ที่คุณมี

ใจคุณจะรู้สึกธรรมดา เปิดรับรู้ เข้าใจเขาคนนั้นได้ ปล่อยวาง มีใจเป็นกลาง

คุณจะรับฟังผู้คนมากขึ้น พูดน้อยลง และสนุกกับทุกสิ่งที่คุณกำลังทำ

นี่ละคือ คุณได้ ซึมซับวิถีแห่ง Agile เข้าไปไว้ในใจคุณได้แล้ว

ขั้นต่อมาให้คุณศึกษาจังหวะบริหารงานจาก Scrum ทำความเข้าใจมันซะ

ไปพร้อมๆกับเรียนรู้ ทดลองใช้เทคนิคพัฒนาโปรดักส์จาก XP เช่น TDD, Refactoring, Retrospective

จากนั้นให้ศึกษาจังหวะ หลักการ แนวคิด และเทคนิควิธีพัฒนาลูกค้ากับโปรดักส์จาก Lean Startup 

เพียงเท่านี้ละ… สิ่งที่คุณทำ คิด ที่แสดงออกมานั้นจะส่งผลให้ทีมของคุณเห็น

แล้วพวกเขาจะเปลี่ยนตามคุณไปเอง

เมื่อทีมเปลี่ยนไป ก็จะมีความสามารถไปแข่งขันกับชาวโลกเขาได้อย่างแน่นอน… ผมมั่นใจ

หรืออย่างน้อยที่สุด สิ่งที่คุณรู้นั้น ก็ทำให้ตัวคุณเองสามารถเริ่มต้นสร้างโปรดักส์ ที่ลูกค้าต้องการ และชื่นชอบ

ป็นของคุณเองก็ยังได้เลย… จริงมะ

— #:P —

Advertisements

#lean-startup