ใจมึงสูงมันก็รอด ใจมึงกระจอกมึงก็จน เหี้ย!

มึงอย่ามาบอกว่าไส้แห้ง ไม่มีไส้แห้ง ทุกอาชีพไม่มีไส้แห้ง ไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้น

ที่มึงไส้แห้งเพราะมึงหมาไม่แดก มึงกระจอกไง ไอ้ห่า มึงไม่ต้องมาคิดไร มันอยู่ที่ใจของมึงไอ้เหี้ย

มันอยู่ที่ใจมึง ใจมึงสูงมันก็รอด ใจมึงกระจอกมึงก็จน เหี้ย

มึงไม่ต้องไปคิดเหี้ยไร มึงอย่าเพ้อเจ้อ มันไม่มีเทพเจ้าเหี้ยไรหรอกประทานเงินให้แก่มึง

มันอยู่ที่ความแม่งเอาจริงเอาจังกับชีวิตมึง ไอ้ห่าทุกศาสน์ ทุกสาขาอาชีพ มีคนที่เก่งที่สุด และมีคนที่รวยที่สุดหมด

มึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทำไม ทำไม ทำไมมันเป็นได้ มันไมมันรวยได้ สำเร็จได้ ทำไม

ไอ้เหี้ยนั่นมีประเจ้าช่วยมันหรอ อ๋อ ไอ้ห่า แม่งช่วยตัวมันเอง แล้วมึงอย่าเพ้อเจ้อ

เด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่ มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น มึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่น มึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่น

มึงมีความฝันแล้วมึงทำความฝันมึง ด้วยใจของมึง มึงยอมตายโดยการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จกูทนได้

อดทนได้ กูไม่แดกได้ มึงรู้ไหมนี้คือความยิ่งใหญ่

พวกมึงกระจอกท้อนู้นท้อนี่ ไอ้เหี้ย เที่ยวนู้นเที่ยวนี่ เหี้ยยยยย…..

— อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ — 

http://www.youtube.com/watch?v=s-g89WcO6DQ

Advertisements