จงใช้สิ่งที่เรียบง่ายที่สุดบริหารงานของคุณ… เพื่อ?

เมื่อคุณใช้กระบวนการบริหารงานที่เรียบง่าย ยืดหยุ่นปรับตัวได้ง่าย เป็นธรรมชาติ

เป็นมิตรต่อผู้คนที่เกี่ยวข้อง กับทีมงาน

และ สุขภาพกายใจ ของคุณ แล้วไซร้…

คุณก็จักเหลือเวลามากขึ้น เพื่อเติมความรู้ในมุมที่คุณเชี่ยวชาญได้

จนกระทั่งคุณสามารถคิดค้น หรือปรับปรุงเทคนิคขึ้นมาใหม่ 

ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง กับงานของคุณ และคนรุ่นต่อๆไป

สยามประเทศของเราก็จักเจริญขึ้นได้ไม่ยากเลย…

กระบวนการบริหารงานที่ว่านั้น ก็คือ

Scrum

{ #:P }

Advertisements

#scrum