แค่ ก้าวเท้าซ้าย-ก้าวเท้าขวา… ถึงเป้าหมายแน่นอน

เพียงแค่ท่าน

ก้าวเท้าซ้าย คือ ลองทำดู

ก้าวเท้าขวา คือ เรียนรู้ผลลัพธ์

ก้าวเป็นจังหวะ ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา… ไปเรื่อยๆ

รักษาจังหวะแบบนี้ ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

เหนื่อยท่านก็พัก แต่อย่าได้หยุด อย่าได้ท้อ

ให้ท่านก้าว ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา … ไปเรื่อยๆ

แล้วท่านจะไป ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้ได้ แน่นอน

มันไม่ยากเลย เพียงแค่ท่าน

อดทน พยายาม  ก้าวเท้าซ้าย-ขวา ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็พอ

{ #:P }

Advertisements