สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นเป็น {ทุกข์}

ในความหมายปกติของ {ทุกข์} ที่เราเข้าใจกัน มันก็คือ ความสูญเสียสิ่งที่รักใดๆ เกิดความเศร้าใจใดๆ ที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจขึ้นได้ เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราจึงเรียกมันว่าเป็น {ทุกข์}

เข้าใจในความหมายที่เหนือขึ้นมาอีก  แม้ว่าเราจะสบายใจ มีความสุข หรือเฉยๆ ก็ตาม เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว นั่นก็คือ {ทุกข์} อีก เช่นกัน 

{ทุกข์} ในความหมายที่เข้าใจมากขึ้นไปอีก พวก มนุษย์ สัตว์ วัตถุ แนวคิด ทุกสิ่ง ทุกอย่างใน โลกนี้ หรือดาวดวงอื่น รวมไปทั่วทุกๆจักรวาลด้วยนั้น ก็คือ {ทุกข์} ด้วย เช่นกัน เพราะมันเกิดขึ้นแล้ว

ดังนั้น คำสอนใดๆ ที่สอนให้เรา ละได้ วางได้ ทิ้งได้ ทุกๆสรรพสิ่งนั้น จึงเป็น แนวทางที่ใกล้เคียง ความจริงมากที่สุด ที่จะนำพาให้เราพ้น {ทุกข์} อย่างแท้จริง อย่างถาวร ไม่กำหนดกาลเวลา ได้

คำสอนนั้น ก็จะเป็นคำสอนที่ถูกทางที่สุด ไม่มีทางอื่นแล้ว เป็นทางสายเอก มีเพียงทางเดียว

คำสอนนั้นก็คือ พุทธธรรม นั่นเอง…

{ #:P }

Advertisements