End-To-End

End-to-End ความหมาย ที่ผมชอบเทียบก็คือ เรื่องเล่าใน ร้านอาหารตามสั่ง End user ก็คือผม… เมื่อผมหิวจึงอยากกิน ข้าวเยอะราดกะเพราไก่ เพิ่มไข่ดาวไม่สุก เร็วๆด้วย(เปรียบได้กับ spec) เพราะตูหิวมาก… และ End products ก็คือ ข้าวเยอะราดกะเพราไก่เพิ่มไข่ดาวไม่สุก มาเร็วๆด้วย… ผมไม่สนใจขั้นตอน ของเชฟ แต่ต้องได้ end product ที่ผมกำหนด spec ไว้ตามนั้น เมื่อผมได้ end product ตามนั้นมาแล้ว ทำให้ผมพอใจใน ข้าวกะเพราไก่จานนั้น นี่จึงเรียกว่า end product นี้มี value เต็มๆ ถ้ามาช้า หรือไข่ดาวสุกมา หรือข้าวน้อยผมไม่อิ่ม ก็จะมี value เหมือนกันแต่ไม่เต็ม แต่ถ้ามาครบแต่แดกไม่ได้เลย นี่ก็ไม่มี value ได้… ดังนั้น กระบวนการที่แสดงภาพที่แท้จริงของบริษัทคุณที่จะแสดง value streams ในการสร้างโปรดักส์ตามสั่ง หรือตามปัญหาในโลกใดๆของคุณ จึงต้องวิเคราะห์จาก end-to-end เท่านั้น… คุณถึงจะได้ ภาพที่จะแสดง กระบวนการพัฒนาโปรดักส์ที่แท้จริงได้

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #lean