ไม่มีสิ่งใด เป็น ศูนย์กลาง…

เมื่อเราลองมองดูไปรอบๆตัวเรา 

แล้วให้เราหยุดคิดพิจารณาให้ชัดเจนกับ สิ่ง หนึ่ง

เราจะค้นพบว่า เราได้รับรู้ข้อมูลความเป็นสิ่งนั้น

ได้โดยการ เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส  ได้คิด เหล่านั้นประกอบกัน

แล้วทำให้เรารู้ความหมาย รู้สถานะ รู้คุณสมบัติ ของสิ่งนั้นได้

ทุกข้อมูลนั้น มาจาก สิ่ง ที่เราได้พิจารณาอยู่ตรงหน้าเรานั้นตรงๆ

นั่นแสดงให้เราเห็นว่า การที่เรารับรู้ข้อมูล หรือพยายามเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางนั้น

เป็นสิ่งที่ไม่เข้ากับความจริงโดยธรรมชาติ (ธรรมะ)

ซึ่งความเป็นจริงแล้ว คือ

ข้อมูลมันบรรจุอยู่ที่ตัวตนของสิ่งนั้นแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม จึงจะถูกต้องตามความจริงโดยธรรมชาติ

การออกแบบซอฟแวร์ ที่จำลองแบบตวามจริงโดยธรรมชาติ

ใน ขณะนี้ มีเพียงแถลงการณ์เดียว 

ที่มีความใกล้เคียงความจริงโดยธรรมชาติมากที่สุด

แถลงการณ์นั้นก็คือ

The Reactive Manifesto

{ #:P }

Advertisements

#reactive