2 หลักธรรม เพื่อพัฒนา Hard-Skills และ Soft-Skills ด้วยตนเอง

Hard-Skills คือ ทักษะที่เราจะต้องใช้แรง ใช้ร่างกาย ใช้สองมือของเราเองทำโดยตรง เช่น ความสามารถพื้นฐาน ความแข็งแรงของร่างกายที่ต้องฝึกก่อนลงแข่งในกีฬาประเภทต่างๆ, ทักษะเขียน code หรือ เขียนหนังสือ, การออกแบบ วาดแบบ, คำนวณคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์, การทดลองวิจัยทางวิยาศาสตร์, ผลิตรถยนต์ หรือก่อสร้างสิ่งต่างๆ เป็นต้น หรือสรุปก็คือ ทักษะที่เรากระทำโดยตรง ทำซ้ำเดิมได้ และต้องการผลลัพย์ที่คาดหวังไว้แน่นอนเพียงอย่างเดียว

Soft-Skills คือ ทักษะทางอ้อม ทักษะนี้มักเกิดขึ้นมากจากจิตใจของคุณที่ใช้ในการเลือกเทคนิค(Hard-Skills) ต่างๆที่คุณมีนั้น เพื่อตอบสนองในสถานะการณ์ ขณะเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่ขณะนั้น เช่น ผู้เล่นฟุตบอล จะต้องตัดสินใจเสมอว่าจะเล่นเอง หรือจะต้องส่งลูกบอลให้ใครที่อยู่ข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือทำประตู จะเห็นว่า นักฟุตบอลคนนี้มีทางให้เลือกหลายทางได้ แต่ผลลัพย์ที่คาดหวัง ยังคงเหมือนเดิมคือ ส่งบอลออกจากเท้าไปแล้วให้เพื่อน แล้วเพื่อนต้องยิง หรือส่งบอลต่อเพื่อทำประตูให้ได้, การเขียน code โปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะทางตรงมากจะมี เทคนิคที่ดี รูปแบบโครงสร้างในการออกแบบที่ดีในการแก้ปัญหาซอฟแวร์ที่ได้รับมอบหมาย ตรงนี้เขาจะต้องใช้ทักษะทางอ้อมในการคิด เลือกเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อออกแบบ และเขียน code ตอบปัญหาซอฟแวร์นี้ให้ได้ดีที่สุด ทักษะทางอ้อมจะไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะด้านคือมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วไป และส่วนใหญ่ก็จะเป็นทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสารต่างๆที่ตนต้องการไปยังผู้คนเป้าหมาย

จากการอธิบาย Hard-Skills และ Soft-Skills ข้างต้นนั้น ผมแนะนำให้ประยุกต์ใช้ 2 หลักธรรม เพื่อพัฒนา ทั้งสองทักษะนี้ไปด้วยกัน คือ

“ในขณะฝีกหรือใช้ Hard-Skills ให้ยึดหลัก อิทธิบาท 4, ในขณะฝีกหรือใช้ Soft-Skills ให้ยึดหลัก พรหมวิหาร 4

สำหรับหลักธรรม อิทธิบาท 4 และ พรหมวิหาร 4 ผมจะไม่เขียนอธิบาย เพราะมีผู้อธิบายไว้ดี ชัดเจน มากมายแล้ว

ผมเองได้ใช้หลักธรรมทั้ง 2 นี้อยู่เสมอในการพัฒนา หรือประยุกต์ใช้ทั้ง Hard-Skills และ Soft-Skills ของผมเองเสมอมา ผมคิดว่าได้ผลที่ดี คือมันทำให้เรา พัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้านนั้นได้อย่างอดทน ต่อเนื่อง ไม่ย้อท้อ สบายใจ เพลินใจ และสนุกได้ตลอดเวลา กล่าวได้ว่าเทคนิคที่ใช้ 2 หลักธรรมนี้เป็นหลักเพื่อพัฒนาหรือใช้ทักษะทั้ง 2 ด้านของเรานั้นเป็น Soft-Skills…. ลองนำไปใช้ดูครับ

อ้างอิง Hard-Skills และ Soft-Skills มาจากหนังสือ “The Little Book of Talent: 52 Tips for Improving Your Skills” มีแปลเป็นไทยชื่อว่า “52 เคล็ดวิชา เปลี่ยนคนธรรมดา ให้เป็น อัจฉริยะ

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements