เทียนชีวิต

มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับเทียนคนละเล่มที่ถูกจุดให้ติดอยู่เสมอ สั้น ยาว สว่างไสวไม่เท่ากัน ดับก่อน ดับหลังไม่อาจกำหนดได้ เราขอเรียกเทียนเล่มนั้นว่า เทียนชีวิต…

คนที่เข้าใจกับเทียนชีวิตของตนเองได้ก่อน คนๆนั้นจะค้นหาความสุขที่แท้จริงได้ในทุกๆสภาวการณ์ในชีวิตของเขาได้ง่ายกว่าคนทั่วไปมากนัก…

วิธีทำความเข้าใจกับเทียนชีวิตนั้นไม่ยากแต่ต้องทำอยู่สม่ำเสมอ ก็คือ

กำหนดจิตของเราให้นิ่งอยู่ในทุกๆการกระทำของเรา ไม่ว่าจะ วิ่ง เดิน กิน กำลังนอน พบปะผู้คน เล่นเกม อ่านหนังสือ ทำงาน นั่งนิ่งๆ หรือ ในทุกๆกิจกรรม การกระทำทุกชนิดของเรา ให้กำหนดจิตจดจ่ออยู่ที่การกระทำนั้นตลอดเวลา ตลอดลมหายใจเข้าและออก ของเรา…

ทำเพียงแค่นี้ เราก็จะค่อยๆเข้าใจเทียนชีวิตของเราได้มากขึ้น มากขึ้น เรื่อยๆ…

เมื่อเราเข้าใจเทียนชีวิตนี้มากพอแล้ว เราก็จะหาความสุขจากเทียนชีวิตนี้ได้ใน ทุกๆเวลา ทุกๆสถานที่ ถึงแม้ในขณะที่เทียนชีวิตของเรานั้น กำลังจะดับลง…

{ #:P }

Advertisements