วิวัฒนาการของวงจรการพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์… ฉบับขี้เกียจเขียน

วงจรการพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ แบบดั้งเดิม(traditional) เฉพาะกระบวนการที่เป็น Waterfall หรือ CMMI
Analysis & Design => Code => Unit Test => Acceptance Test => Release

แบบทางเลือกใหม่(alternative) ที่ถูกปรับปรุงให้ คุณภาพ code สูงขึ้น, ลดต้นทุนการพัฒนาโปรดักส์, และ พัฒนาได้เร็วขึ้น เรียกว่า Test Driven Development(TDD) เฉพาะกระบวนการที่เป็น Agile
Unit Test => Analysis & Design => Code => Acceptance Test => Release

แบบทางเลือกใหม่ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพ code สูงมากขึ้น ถูกลง พัฒนาได้เร็วมากขึ้นไปอีก เรียกว่า Acceptance Test Driven Development(ATDD) เฉพาะกระบวนการที่เป็น Agile
Acceptance Test => Unit Test => Analysis & Design => Code => Release

และที่สุดแห่งความเร็ว ประหยัดสุด และมีคุณภาพสูงสุด โดยทำการติดตั้ง เครื่องมือ Continuous Delivery(CD), Domain Specific Language(DSL) และ Code Generation เข้าไปที่ ATDD จึงได้เป็น
Automate Acceptance Test => Automate Unit Test => DSL for Analysis & Design => Generating Code => Automate Release

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile