อยากเล่น Scrum ก็ต้องเล่นให้ถูกกฎกติกาของ Scrum

Scrum นั้นเข้าใจง่าย แต่ทำยาก เป็นยาก เพราะว่า Scrum คือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์(product) เพียงแบบเดียวเท่านั้นเท่าที่ผมรู้ในขณะนี้ ที่มีลักษณะเหมื่อนกับการ เล่นกีฬาเป็นทีม (เช่น Rugby, Football etc)

ซึ่ง ถ้าท่านเล่นไม่ถูกกฏ Scrum ท่านก็กำลังเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ ที่ไม่เรียกว่าท่านกำลังเล่น Scrum อยู่ สิ่งที่ท่านเล่นอยู่นั่นจะพาท่านไปพบกับปัญหาตามมาแน่นอน

และ นี่คือเหตุผลที่ Scrum ออกกฏที่ชัดเจน เพื่อให้ท่านอยู่ในกรอบการเล่นได้โดยไม่มีปัญหาตามมาในอนาคตนั่นเอง

ดังนั้น ถ้าท่าน อยากใช้ Scrum ก็ต้องเล่นให้ถูกกฎของ Scrum เท่านั้น! นอกเหนือจากนั้น จะไม่ใช่ Scrum

ข้อดีถ้าหากท่านใช้ Scrum ให้อยู่ในกฏ อย่างถูกต้อง โดยไม่ตัดหรือทอน เหตุการณ์(Event), บทบาทหน้าที่(Role), และเอกสารที่เกิดขึ้นในเหตการณ์(Artifact) ที่กำหนดไว้ใน Scrum ออกไปแม้แต่สิ่งเดียว ท่านจะได้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ ตามข้างล่างนี้ทุกประการ

  • ทีมสามารถ จัดการงาน เพื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โดยอัตโนมัติ(Self-Organize)
  • ทีมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ต่อเนื่องสม่ำเสมอ(Cross-Functional)
  • ทีมเห็นเข้าใจ และตระหนักถึงสถานะการณ์ในเกมส์ขณะนั้นอยู่เสมอ จึงทำให้ทีมมีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทางเดียวกันเพื่อบรรลุความสำเร็จนั้นร่วมกัน(Transparency)
  • ทีมมีวิวัฒนาการด้านเทคนิค, ตัวผลิตภัณฑ์, และสภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน(เล่น) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยต่างๆ เช่นประสบการณ์, สภาวะแวดล้อม, เทคนิคเครื่องมือใหม่ๆ, คู่แข่งคนใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งเข้ามากระทบทีมอยู่เสมอในปัจจุบันนั้นได้(Continuous Improvement)

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#scrum