AgileTools: ODAS Estimate

เครื่องมือนี้คืออะไร(What?)

ODAS เป็นคำที่ประกอบมาจากตัวอักษรตัวหน้าของคำว่า Outcome, Desirability, Assumptions และ System Qualities ซึ่งมันก็คือ 4 คุณลักษณะคุณค่า ที่นำมาใช้ เพื่อช่วยเจ้าของผลิตภัณฑ์(Product Owner หรือ Product Manager) ตัดสินใจลำดับความสำคัญ(prioritize) ให้กับคุณสมบัติ(feature) ต่างๆของผลิตภัณฑ์(products) ที่เขาจะต้องเลือกเพื่อให้ทีมดำเนินการพัฒนามันขึ้นมา

เครื่องมือนี้ใช้ทำไม(Why?)

เจ้าของผลิตภัณฑ์ คิดค้น หรือค้นหา ความต้องการ แล้วสร้างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้าง จะขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ กับโอกาสทำการตลาด ในระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมเท่านั้น เพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุด หรือความได้เปลียบทางการแข่งขันทางธุรกิจของเขา โอกาสนั้นผ่านแล้วผ่านเลยไม่สามารถย้อนคืนมาใหม่ได้ การที่เขาจะตัดสินใจพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เขามีทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกด้วย

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องวางแผนเพื่อตัดสินใจเลือก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่ให้คุณค่าสูงสุด ในระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

เครื่องมือ ODAS จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะนำมาใช้ประมาณคุณค่าของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และวางแผนพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ให้เกิดคุณค่าสูงสุดในตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการนี้โดยเฉพาะ

ODAS อักษรตัวหน้าของคำที่เป็นคุณลักษณะทั้ง 4 ผมจะอธิบายด้วยคำถาม ดังนี้

ทำไมเราจะต้อง พัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้? เพราะว่า มัน

  • ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้(มีค่ามากคือช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้มาก) นั่นคือความหมายของ Outcome หรือ
  • มีความเร่งด่วนด้านเวลา คือต้องปล่อยก่อนเวลานี้เท่านั้น (มีค่ามากคือต้องรีบทำก่อน) นั่นคือความหมายของ Desirability หรือ
  • ช่วยลดความเสี่ยง หรือช่วยเพิ่มโอกาส ทางการแข่งขัน หรือเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจให้พวกเขาได้ (มีค่ามากคือช่วยได้มาก) นั่นคือความหมายของ Assumptions หรือ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, ทำให้พวกเขาใช้งานผลิตภัณได้ง่ายขึ้น, เพิ่มความน่าเชื่อถือ และอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณภาพทั้งระบบของผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า Non-functional Requirements (มีค่ามากเพิ่มคุณภาพของระบบได้มาก) นั่นคือความหมายของ System Qualities

ดังนั้น คำตอบทั้ง 4 แบบดังกล่าวก็คือเหตุผลของคุณลักษณะทั้ง 4 ในตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เราจะต้องประมาณแล้วกำหนดให้ เพื่อประกอบกันใช้พิจารณาคุณค่าในตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้ นั่นเอง

เครื่องมือนี้ใช้ยังไง(How?)

1. เจ้าของผลิตภัณฑ์ หลังจากสร้างรายการของ คุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์จนหมดแล้ว ให้อธิบายทีละคุณสมบัตินั้นกับ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ว่าทำไมต้องมีคุณสมบัตินี้ในผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และมันคืออะไร อาจจะต้องยกตัวอย่าง หรือแสดงให้เห็นภาพ หรือทำเป็นเรื่องเล่าเพื่อบอกให้ลูกค้า หรือผู้ใช้ หรือนักลงทุน หรือทีมพัฒนาเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเรา ก็ว่ากันไป แสดงดังรูปข้างล่าง

ODAS Estimate-1จากภาพ แผ่นสีเหลี่ยม หรือ การ์ด สีเขียวๆนั้น ก็คือ คุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์

2. ตีตารางครับ แบ่งตารางเป็น 6 column ให้ column แรกเป็นที่สำหรับวางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้ง 12 ชิ้นตามตัวอย่าง ใช้ 4 column แทนคุณลักษณะทั้ง 4 และแต่ละ column ของคุณลักษณะ ให้แบ่งเป็น 6 column ย่อยๆ ในที่นี้ผมใช้ตัวเลข Fibonacci number เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะแต่ละ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับ เหลือ column สุดท้ายให้เป็น ผลรวมค่าคุณลักษณะทั้งหมด ในแต่ละคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ดูภาพประกอบข้างล่างดีกว่า

ODAS Estimate-2

3. เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องอธิบาย ทั้ง 4 คุณลักษณะให้ทุกคนเข้าใจ แล้วช่วยกัน vote ลงคะแนนเพื่อกำหนดค่า ODAS ให้ในแต่ละ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จนครบทั้ง 12 ชิ้นครับ เมื่อกำหนดจนครบหมดแล้วก็สรุป จะได้ผลลัพย์ออกมาคล้ายๆภาพที่แสดงแบบของผมแบบนี้ครับ

ODAS Estimate-3

เมื่อดูจากผลรวมเราก็จะสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้แล้วใช่มั้ย

ผมก็หวังว่าเครื่องมือนี้คงจะเป็นประโยชน์กับการวางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านได้บ้างนะครับ

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile-planning, #scrum