หลักการ Lean ใน Scrum

หลักการของ Lean เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ Toyota และ Scrum ได้ศึกษา แล้วนำแนวคิดจากหลักการ Lean นั้นมาออกแบบตัวมันเองด้วย จนทำให้เกิด ระเบียบแบบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Scrum ขึ้นมา

Scrum คือ ระเบียบแบบแผนการพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนน้อย ไปถึงความซับซ้อนสูงมาก และตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่มาก ชนิดหนึ่ง โดยการออกแบบ Scrum นั้นได้นำประสบการณ์อันยาวนานด้วยการทดลองนำไปใช้ รวมทั้งนำหลายๆหลักการเข้ามาออกแบบตัว Scrum ซึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือหลักการ Lean (อ่าน The Scrum Papers)

ในหลักการ Lean มีอยู่ 3 คำเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มักถูกนำมาใช้เพื่อ อธิบายถึงผลลัพย์ที่มีประสิทธิผล ของหลักปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ ต่างๆในอุตสาหกรรมการผลิตของพวกเขา นั่นก็คือ Muda, Muri และ Mura

  • Muda คือ สิ่งสูญเปล่า(waste) สิ่งสูญเปล่า ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในทุกๆขั้นตอนการผลิตที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า เราจะเรียกทั้งหมดนั้นว่า Muda
  • Muri คือ ความเหนื่อยล้าจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตของคนทำงาน, กระบวนการ หรือ ระบบ เป็นการทำงานมากเกินสมรรถนะในการผลิต(capacity) ที่คนทำงาน, กระบวนการ หรือระบบ จะทำให้ได้
  • Mura คือ ความไม่สม่ำเสมอ หรือ ต่อเนื่อง ในขั้นตอนการผลิต หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในทุกๆกระบวนการผลิตรถยนต์ของ Toyota ที่มีแนวคิดแบบ Lean จะกำจัด และป้องกันไม่ให้มี Muda, Muri, และ Mura เลย อย่างเช่น

พวกเขาได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่เป็นแบบ push ไปเป็นกระบวนการผลิตแบบ pull คือเมื่อขั้นตอนต่อไปพร้อมที่จะทำงานชิ้นต่อไปเมื่อไหร่ เกิดความต้องการทรัพยากรจากขั้นตอนอื่นๆขึ้น เขาก็จะได้รับทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการนั้นทันที(Just in Time) โดยไม่ต้องรอคอย ให้เกิดความล้าช้า(delay)จากการดำเนินการผลิตก่อนหน้าขึ้นได้เลย นั้นเป็นการขจัด Mura ได้

เมื่อขั้นตอนถัดไปได้รับชิ้นงานจาก ขั้นตอนหนึ่งไป พวกเขาจึงดำเนินการผลิตต่อทันทีตามตวามต้องการที่เกิดขึ้นนั้น ก็เป็นการกำจัด Muda อันเกิดจากผลิตชิ้นงานไว้ใน stock หรือผลิตมากเกินความต้องการ

ผคนทำงานก็จะได้หยุดพักการผลิตไว้ระยะหนึ่งด้วย เมื่อความต้องการในขั้นตอนต่อไปดำเนินการอยู่ หรือไม่พร้อมที่จะดำเนินการต่อ และในกรณีมีความต้องการมากเกินไปพวกเขาก็จะสามารถรู้ถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นนั้น แล้วปรับขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการนั้นทันที นี่จึงเป็นการกำจัด Muri ได้

กลับมาพิจารณาใน Scrum ของเรากันว่าได้นำเอาหลักการกำจัด MudaMuri และ Mura ไปอยู่ที่กิจกรรมไหนบ้าง ใน Scrum เรามี กิจกรรม Sprint Retrospective ที่จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งหลังจากจบ Sprints

Sprint Retrospective เป็นกิจกรรมที่ทำให้ ทีมพัฒนา(Team) ได้ทบทวน Sprints ที่เพิ่งจบไปว่า อะไรที่ทำแล้วใช้ได้ดี, อะไรที่ทำแล้วเกิดปัญหา, อะไรที่เราจะทำต่อไป และอะไรที่เราจะเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ กระบวนการ และเทคนิคปฏิบัติ ของพวกเราดีขึ้นได้อีก

การได้หยุดเพื่อทบทวนแบบนี้ ก็เหมือนกับ Team จะได้พัก และตรึกตรองพิจารณาในสิ่งที่ทีมพัฒนา ได้ทำไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน หรือกระบสนการของพวกเข้าให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ ซึ่งเป็นการขจัด Mura และ Muri ได้

สำหรับ Muda จะเห็นว่าใน Scrum ไม่ได้กำหนด เอกสารเพื่อกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Artifact) ไว้มากเกินจำเป็นเลย มีเพียง Product Backlog ที่ใช้แสดงเพื่อบอกคุณค่าของตัวผลิตภัณฒ์กับลูกค้า และทีมพัฒนา กับอีกชิ้นหนึ่งก็คือ Sprint Backlog ที่ใช้แสดงงานที่ต้องทำของทีมพัฒนาในระหว่าง Sprints งานเหล่านั้นให้ออกมาเป็นผลิตภัณฒ์ที่มีคุณค่ากับลูกค้า

Scrum กำหนดเพียง 2 เอกสารเท่านั้น ก็เพียงพอต่อการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ได้ ไม่มี Muda หลงเหลืออยู่เลย

Scrum ยังมีรูปแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ pull อีกด้วย นั่นก็คือเมื่อทีมพัฒนา จบ Sprint เขาก็มีความต้องการที่จะนำเอา Product Backlog ที่พร้อมนำไปพัฒนา เป็นการจัดเตรียมโดย Product Owner และ ทีมพัฒนา ในกิจกรรม Product Backlog Refinement(Grooming) ที่เกิดขึ้นในช่วงกลาง Sprint ที่เพิ่งจบไป ซึ่งมันก็คือการกำจัด Mura นั่นเอง

ดังนั้น แนวคิดของ Lean หรือ Lean manufacturing นั้นได้รวมอยู่ใน Scrum เป็นที่เรียบร้อย

Scrum ยังเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้กำเนิด แถลงการณ์ Agile อีกด้วย เดี๋ยวผมจะมาเขียนเล่าใช้อ่านกันเกี่ยวกับ ระเบียบแบบแผนการทำงาน(Framework)แบบ Scrum กับที่มาของ ความเชื่อในคุณค่าทั้ง 4 และ หลักการทั้ง 12 ที่อยู่เบื่องหลังการปฏิบัติที่นำไปสู่ความเชื่อในคุณค่าเหล่านั้นว่า “Scrum นั้นคือ บทพิสูจน์เชิงประจักษ์(empirical)อันทำให้เกิด Agile ได้อย่างไร” 

และเมื่อกล่าวในอีกทางหนึ่งก็ได้เหมือนกันว่า “วิธีปฏิบัติในการผลิตรถยนต์ในแบบที่ Toyota ทำนั้น ก็เป็นบทพิสูจน์เชิงประจักษ์ อันทำให้เกิดแนวคิด และปรัชญาแบบ Lean ขึ้นมานั่นเอง”

#:P

ขอบคุณครับ

Advertisements

#agile, #lean, #scrum