เลือกเส้นทางที่นำเราไปสู่อิสระภาพ มากกว่า ความสบาย

” พยายามออกจากพื้นที่่(Comfort Zone) ที่ทำให้เรารู้สึกสบาย เพราะ พื้นที่นั้น มันกำลังจำกัดอิสระภาพ ของเราอยู่ “

#:P

Advertisements