พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนด้วย Minimum Viable Attitudes(MVA)

อ่านบทความจาก Attitudes for Sustainable Lean Startup Teams น่าสนใจ

Minimum Viable Attitudes(MVA) นำเสนอโดย Ramli John เขาแนะนำว่าการทำ Lean Startup ที่ยั่งยืน ผู้คนที่ทำงาน อย่างน้อยที่สุดต้องมี 3 ทัศนคติ(attitude) คือ มีความถอมตัว(humbleness), มีความอยากกระหายเรียนรู้(hunger) และ มีความสุขได้เสมอ(happiness)

  • มีความถอมตัว คือ ยอมรับในการกระทำของตนเอง และผู้อื่น ให้ความเชื่อใจในการตัดสินใจกระทำงานร่วมกัน มีความสันโดษ ไม่กล่าวโทษกัน แต่ร่วมกันแก้ปัญหา
  • มีความอยากกระหายเรียนรู้ คือ มีความตื่นตัวในการหาความรู้ เพื่อใช้แก้ปัญหาอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง มีความสนใจในเรื่องราวรอบตัว ค้นหาความจริง เพื่อให้ตนเองนั้นเข้าใจชัดเจน
  • มีความสุขได้เสมอ คือ มีสภาวะที่สามารถคิดบวก และคิดลบเป็น หรือมีจิตใจที่สามารถกลับมามีความปกติ หรือมีความสุขด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลได้อย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจต่อโลกรอบตัว ต่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสรรพสิ่ง

เพิ่มเติมให้เมื่อฝึกกับข้อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้คือ

ของผมนี้สามารถประยุกต์ได้ ทุกเรื่อง ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ขององค์กร, เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เมื่อเรามี 3 ทัศนคติที่ดีนี้ไว้แล้ว ก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นได้อย่างยั่งยืน(Sustainable)

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #lean