หลักการจัดการเกือบทุกสรรพสิ่ง

หลักการจัดการเกือบทุกสรรพสิ่ง ให้พิจารณาแค่ 2 สิ่ง (Value, Effort) กับ 1 ข้อจำกัด (Constrain) คือ

  1. คุณค่า ที่ได้จากชิ้นงาน โดย ผู้บริโภค (Features) และ
  2. ความสามารถพัฒนาชิ้นงาน โดย ทีมพัฒนา (Resources)

  บนข้อจำกัดที่ว่า

  จะต้องมีผลกำไรพอเลี้ยงชีวิตที่ต้องจ่ายให้ค่าการจัดการในเวลานั้นได้ (Opportunity)

  ขอบคุณครับ

  #:P

  Advertisements

  #agile-project-management