Agile Project Management ด้วย PBD… เริ่มต้น

อะไรคือ Agile Project Management?

คงไม่มีนิยามใด กระชับได้เท่ากับ นิยามของ Mike Cohn อีกแล้ว ตามนี้ครับ

Agile Project Management นั้นก็คือ

When it comes to agile project management roles, it’s worth noting that most agile processes – Scrum in particular – do not include a project manager. Without a specific person assigned, agile “project manager” roles and responsibilities are distributed among others on the project, namely the team, the ScrumMaster and the product owner

สรุปก็คือ เมื่อเราใช้ Agile Project Management พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการจัดการของ Project Manager นั่นจะถูกกระจายไปยังทุกบทบาทในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนั่นเอง

Agile Project Management ด้วย PBD… เริ่มต้น

จาก blog สั้นๆของผม หลักการจัดการเกือบทุกสรรพสิ่ง กับ Prove-Build-Delivery (PBD) ทั้งสอง ผมได้นำหลักการ มาใช้พัฒนาสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้น คือ ซอฟแวร์ มันก็เลยกลายเป็นที่มาของ Agile Project Management ด้วย PBD ครับ

Agile Project Management ด้วย PBD ก็คือ การจัดการโครงการซอฟแวร์ ด้วยหลักการ พิสูจน์(Prove)-สร้าง(Build)-ส่งมอบ(Delivery) ซึ่งผมได้สรุป เป็นภาพ พร้อมทั้งกำหนด ระเบียบวิธีการ(methodology) ที่เป็นแบบแรกเริ่ม(default) ไว้สำหรับพัฒนาโครงการซอฟแวร์โดยเฉพาะครับ ด้วยรูปวาดข้างล่าง นี้

20140321_130050

สำหรับระเบียบวิธีการ ที่ผมนำเสนอไว้ในแต่ละสถานะผมขอสรุปไว้ ดังนี้ครับ

  • Prove คือ การพิสูจน์ความเป็นไปได้ของซอฟแวร์นี้ว่ามันช่วยเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้า และทีมพัฒนาจะสามารถสร้างเตรียมไว้เพื่อส่งมอบมันให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผมแนะนำ Lean Startup
  • Build คือ การพัฒนาซอฟแวร์ เป็นการสร้างซอฟแวร์ที่เสร็จสมบูรณ์จริงๆ เตรียมไว้ส่งมอบเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้า ผมแนะนำ Scrum
  • Delivery คือ การส่งมอบซอฟแวร์ จุดประสงค์หลักของสถานะนี้ ก็เพื่อ เพิ่มโอกาสให้กับลูกค้า ผมแนะนำ Continuous Delivery

ผมขอนำเสนอไว้เท่านี้ก่อน อ่านเยอะก็น่าเบื่อ และ ผมก็ตั้งใจแนะนำไว้เป็นการเริ่มต้นนำแนวคิด PBD เพื่อใช้พัฒนาซอฟแร์ โดยผมเพียงแค่นำระเบียบวิธีการปฏิบัติที่นิยมใช้ และผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าทำงานได้จริงๆ เข้ามา plug-in เข้าไปในสถานะต่างๆทั้ง 3 ที่ผมนำเสนอไว้แล้วเท่านั้น

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #agile-project-management