การจัดการสินค้าและบริการแบบ #:P…

การค้นหาให้พบความต้องการสินค้าและบริการที่แท้จริง(Goods)จากตลาด หรือองค์กร เป็นหน้าที่ของ Product Owner และ การเปลี่ยนความต้องการนั้น ให้เป็นสินค้าและบริการ เป็นหน้าที่ของ Team Development เท่านั้น… เราก็เพียงแค่พร่ำบ่นบ่อยๆเพื่อให้สติพวกเขากลับมาตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว… นี่แหละ! การจัดการแบบของเรา

#:P

Advertisements