อธิบาย Done/Undone Work Item ในแบบ #:P

Work Item หรือ ชิ้นงาน หรือ Product Backlog ตัวอย่าง

– ล้อรถยนต์ 4 ล้อ –
– บ้านหนึ่งชั้น – 
– หน้าจอจัดการผู้ใช้ระบบ – 

ตัวอย่างที่ไม่ใช้ Work Item

– ถมพิ้นสร้างบ้าน – 
– หล่อตัวถังรถย์ – 
– ออกแบบหน้าจอจัดการผู้ใช้ระบบ – 

ตัวอย่างที่ไม่ใช่ Work Item นั้นจะเรียกว่า  Task Item หรือ งานที่ทำ

Done Work Item หรือ ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ คือ “ชิ้นงานที่ ลูกค้า ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับชิ้นงานนี้ โดยได้รับความพอใจสูงสุด”

Undone Work Item หรือ ชิ้นงานที่ไม่เสร็จ คือ “ชิ้นงานที่ ลูกค้า ไม่ยอมจ่ายเงิน เพื่อแลกกับชิ้นงานนี้

#:P

Advertisements