กฏของ #:P “ต้องต่ำกว่า 3 วินาที”

“ทุกๆ บริการ จะต้องต่ำกว่า 3 วินาที”

#:P

Advertisements