ทางสายเอก ทางที่สั้นสุด แห่งการพัฒนาโครงการ หรือ โปรดักส์ ในแบบของ #:P

image

คุณค่า (values/purposes) จะเป็น แรงขับเคลื่อน (drive/motivate) ให้เกิด การปฎิบัติ (practices/build)… ทั้งสองสิ่งนี้จะมี ประสิทธิผล (effective) และ ประสิทธิภาพ (efficiency) ก็ต่อเมื่อ คุณต้องรู้ หลักการ (principles/patterns) ที่ยอดเยี่ยม แล้วเท่านั้น… ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือ ทางสายเอก คือทางที่สั้นสุด คือทางที่ยั่งยืน คือทางที่เป็น ดำ-มะ-ชา-ติ แห่งการพัฒนาโครงการ ที่สุดแล้ว

#:P

—————————————

ที่มาแห่งทางสายเอกนี้
Scrum
Extreme Programming Explained
The Lean Startup
Agile Manifesto

————————————

Advertisements