วิธีหาความสุข จากความ “ว่าง” แบบของ #:P

ในขณะที่ท่านว่างอยู่ เวลาไหน ที่ใด ก็ได้ ให้ท่านเริ่ม พิจารณา ไปยัง ส่วนรับรู้ ต่างๆ ดังนี้

“ตา” ให้มอง ไปตรงๆ แล้วค่อยๆกรอกสายตามอง ไปรอบๆ ค้นหา “พื้นที่ว่าง” มันเป็นอย่างไร ตา ที่มองดูแล้ว เป็นพื้นที่ว่าง ให้ท่าน มองหาดู พิจารณาภาพที่ท่านเห็นไปเรื่อยๆดูว่า “พื้นที่ว่าง” ในการมองด้วยตาของท่านนั้น เป็นอย่างไร เมื่อพอจะเข้าใจบ้าง ก็ให้พิจารณาสักพัก แล้วไปต่อ

“หู” ให้ฟัง พยายามฟัง ฟัง “เสียงที่ว่าง” มันเป็นอย่างไร ให้พยายามแยกแยะ เสียงให้ได้ว่า เสียงที่ว่าง ที่ท่านเข้าใจนั้น เป็นอย่างไร พิจารณาฟังเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูท่านไปเรื่อยๆ จนพบ “เสียงที่ว่าง”   เมื่อพอจะเข้าใจบ้าง ก็ให้พิจารณาสักพัก แล้วไปต่อ

“จมูก” ให้ดมกลิ่น ลมหายใจที่เข้ามาในจมูกท่าน แล้วค้นให้พบว่า “กลิ่นที่ว่าง” นั้นเป็นอย่างไร พิจารณากลิ่นที่เข้ามาในจมูกท่านไปเรื่อยๆ แยกแยะไปเรื่อยๆ จนค้นพบ “กลิ่นที่ว่าง” ในความเข้าใจของท่าน เมื่อพอจะเข้าใจบ้าง ก็ให้พิจารณาสักพัก แล้วไปต่อ

“ลิ้น” ให้พิจารณาที่ลิ้น แล้วพยายามค้นหาให้ว่า “รสที่ว่าง” นั้นเป็นอย่างไร ในขณะนิ่งอยู่ ในขณะพูด ในขณะอาหารเข้าปากสัมผัสลิ้นของท่าน ให้ท่านค่อยๆแยกแยะรสชาติ หรือความรู้สึกที่ลิ้น ที่ปากของท่านว่า “รสที่ว่าง”  ในความเข้าใจของท่านมันเป็นอย่างไร  เมื่อพอจะเข้าใจบ้าง ก็ให้พิจารณาสักพัก แล้วไปต่อ

“กาย” ในกิจกรรมต่างๆ เมื่อท่านขยับกาย หรือสัมผัส สิ่งใดๆที่กายของท่าน ให้ค้นหา “สัมผัสที่ว่าง” พิจารณา ค้นหาที่กายสัมผัสของท่าน กริยาของท่านว่า “สัมผัสที่ว่าง” ในความรู้สึกที่กายของท่านนั้นเป็นอย่างไร  เมื่อพอจะเข้าใจบ้าง ก็ให้พิจารณาสักพัก แล้วไปต่อ

“ใจ” กลับมาที่ความคิด อันเป็นใจของท่าน ให้ค้นหา “จิตที่ว่าง” จิตหรือความรู้สึกที่ท่านคิด ที่ผ่านเข้ามาในความคิดของท่าน ในเรื่องใดๆก็ตาม ให้ค้นหาให้เจอ  “จิตที่ว่าง” พิจราณาให้ได้ว่า จิตที่ว่าง จากความรู้สึก ที่ท่านความคิด แล้วแสดงออกมาเป็นอารมณ์ที่ใจของท่านนั้น มันเป็นอย่างไร   เมื่อพอจะเข้าใจบ้าง ก็ให้พิจารณาสักพัก แล้วกลับไปที่การพิจารณา “ตา”, “หู”, “จมูก”, “ลิ้น”, “กาย”, และ “ใจ”

เพื่อค้นให้หาให้เจอ ความ “ว่าง” แล้วพิจารณา ทำความเข้าใจในความ “ว่าง” ของท่านให้ได้ นี่แหละ วิธีหาความสุข จากความ “ว่าง” แบบของผม

#:P

Advertisements