Scrum Values: ค่านิยม 5 ประการแห่ง Scrum

ค่านิยม 5 ประการแห่ง Scrum

.

มุ่งเน้น (Focus)
เพราะเรามุ่งเน้นทำทีละก้าวเล็กๆ ในช่วงเวลาที่เราทำงานร่วมกันและการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม เราจึงส่งมอบของมีค่าได้อย่างรวดเร็ว

กล้าหาญ (Courage) 
เพราะเราทำงานเป็นทีม เราจึงสัมผัสได้ถึง การได้รับการสนับสนุนและต้องมีทรัพยากรที่มากขึ้น บนข้อจำกัดของพวกเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เรากล้าที่จะดำเนินการด้วยความท้าทายที่มากขึ้น

เปิดใจ (Openness)
ในขณะที่เราทำงานร่วมกัน เราแสดงสถานะของเราว่า กำลังทำอะไร, มีความกังวลใจอะไร, มีความสำเร็จ และล้มเหลวอะไร เพื่อให้พวกเรารับรู้กันและกัน ร่วมยินดี แล้วช่วยกันแก้ไขความกังวลใจใดๆไปด้วยกัน

พันธกรณี (Commitment)
เพราะว่าเราควบคุมจุดหมายปลายทางของเราเอง เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

เคารพ (Respect)
ในขณะที่เราทำงานร่วมกันแบ่งปันความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยกัน จึงนำมาซึ่งการเคารพซึ่งกันและกัน และยังช่วยให้คนอื่น ๆ กลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการเคารพกัน

———————

ปรับปรุงจาก: Core Scrum

Advertisements

#agile, #scrum, #vpp