แผน และ กลยุทธ์

“แผน” ก็คือ ความตั้งใจที่จะลงมือทำอะไร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าบางอย่างในอนาคต… อนาคตในที่นี้ จะเป็นในอีก วินาที, นาที, ชม, วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส หรือ ปี ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น… มันก็เป็นแผนทั้งสิ้น… การบรรจุความตั้งใจที่จะได้คุณค่าอื่น ที่อยู่นอกเหนือจาก ความตั้งใจตั้งต้นที่ไม่ได้บอกไว้โดยตรง คือต้องการปกปิด ไม่อยากให้ใครรู้ จะเรียกสิ่งนั้นว่า “กล” เมื่อนำไปลงมือทำใส่ไว้ใน แผน ก็จะเรียกสิ่งนั้นว่า “กลยุทธ์”…

#:P

Advertisements