Reactive: ที่เรากำลังทำเป็น ปัจจุบัน นอกนั้นเป็น อดีต

*

ทุกสิ่งที่เกิดขั้น หรืออุบัติขึ้น ตรงหน้าเรา ตรงนี้ หรือไกลออกไป

เราอาจจะมองเห็น สัมผัส รับรู้ได้ หรือ รับรู้ไม่ได้ ก็ตาม

มันเป็นอดีตทั้งสิ้น

มีเพียงสิ่งที่เรากำลังคิด หรือกำลังทำตอนนี้เท่านั้น ที่เป็นปัจจุบัน

อะไรก็แล้วแต่ มันก็เป็นเพียงปัจจุบันของเรา

ในมุมมองของสิ่งนอกเหนือจากเรา มันเป็น อดีต

ดังนั้น ที่เรากำลังทำเป็น ปัจจุบัน นอกนั้นเป็น อดีต

*

#:P

Advertisements