อยากดีให้อยู่แค่ศูนย์ แต่ถ้าอยากยอดเยี่ยมให้เปลี่ยนมันเป็น หนึ่ง…

มันก็แค่ค่านิยม(values), หลักการ(principles) และ รูปแบบปฏิบัติ(patterns & practices) ที่ดีชุดหนึ่ง…

มันเป็นเพียงเครื่องมือ และ กระบวนการ…

ที่สุดแล้ว มันก็เป็นแค่ ศูนย์ อยู่ดี…

#:P

Advertisements