คิดแบบไฮบริด

ถ้าสิ่งใดๆสามารถกำหนดได้สมบูรณ์ เราสามารถระบุเลยว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 100% เรียกว่า วิธีคิดแบบนักคณิตศาสตร์

ถ้าสิ่งใดๆเราไม่สามารถกำหนดได้สมบูรณ์ เพราะเราไม่รู้ หรือ รู้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทำให้ระบุความน่าจะเป็น ไม่เท่ากับ 100% จะมีส่วนที่ผิดพลาดแถมมาเสมอ เรียกว่า วิธีคิดแบบนักสถิติ

แต่ ถ้าสิ่งใดที่เราไม่ระบุความน่าจะเป็นเลย เพราะไม่รู้ ขี้เกียจ จะรู้ไปทำไมฟะ เปล่าประโยชน์ เสียเวลา ช้า แบบนี้เรียกว่า วิธีคิดแบบศิลปิน หรือ แบบฮิปส์ๆ

ในชีวิตจริง คนเราจะคิด แบบที่เรียกว่า ไฮบริด คือ ใช้ทั้ง 3 แบบผสมกัน ขึ้นกับปัญหา ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ สรุปได้คือ ขึ้นกับกระบวนทัศน์ ของแต่ละคน

#:P

Advertisements