อธิบาย จิต-รูป แบบนักคณิตศาสตร์

สวัสดีครับ

วันนี้ก็มาแชร์ ความรู้ความเข้าใจหน่อย และ บันทึกไว้ เริ่มเลยละกัน

ผม กำหนดให้ a = รูป (ร่างกาย), b = จิต (เวทนา, สัญญา, สังขาร และ วิญญาณ)

สภาวะแรก ซึ่งทำให้เราเกิดมาบนโลกใดๆ ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ นั่นคือ a และ b จะยึดติดกัน ดังภาพนี้

 

ถ้า c คือ ความยาวระหว่าง ปลาย a กับ b ดูจากรูปก็จะเท่ากับ 0

พอเรา ค่อยๆเติบโต รู้จักพระพุทธเจ้า และมีความรู้ทางธรรม ฝึกปฏิบัติเนื่องๆ เราก็จะค่อยๆแยก รูป และ จิต ออกจากกันได้ แสดงดังรูปนี้

ระยะ c จะเท่ากับ (ผมขอแสดงเป็นภาษา python) math.sqrt( a ** 2 + b ** 2 – 2 * a * b * math.cos(t))

มุม t แสดงถึง องศาระหว่า a และ b ก็คือ รูป กับ จิต จะเห็นว่า จิต (b)นั้น โน้มเอียง มาเข้ากับ รูป (a) เสมอ และในสภาวะที่รูป (a) เรา แตกดับไป หรือเราเสียกายไปแล้ว ก็คือ ตาย องศาที่ ไม่อิสระนี้ จะโน้มมายัง กายใหม่ แล้วเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตอีก มีกายอีก ไม่โลกนี้ ก็โลกอื่น แล้วแต่จิตจะพาไป ความรู้สึกที่เรียกว่าจิต (b) นี้ก็ยังมารู้สึกอีก บน กายใหม่…

ในขณะที่เรามี a และ b ครบ คือเราเกิดมาแล้ว ถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า องศา นี้จะพัฒนามากขึ้น มากขึ้น จนตั้งฉาก ทำมุม 90 องศา กับ รูป บนโลกที่เราเกิดมาตอนอ่านอยู่นี้ ซึ่ง แสดง ได้ดังภาพ

ดังนั้น c จะเท่ากับ math.sqrt( a ** 2 + b ** 2 ) หรือ t เท่ากับ 90′

เราจะเห็นว่า จิต (b) ได้ แยกออกเป็นอิสระ จาก รูป (a) จึงเรียกว่ามันเป็นอิสระ (independent) กัน ระหว่างจิต กับ กายหยาบของเรา และมันจะวิ่งไปไม่ ลงต่ำมา ประสานกับ รูป แล้วลงมาเกิดอีก นั่นก็คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้า ทรงค้นพบ และเรียก สภาวะนี้ว่า นิพพาน นั่นเอง

เวปแนะนำปฏิบัติธรรม: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ก็ขอให้สนุกกับการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาธรรมของคุณครับ

#:P

Advertisements

#%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99, #%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1