อธิบาย จิต-รูป แบบนักคอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ

วันนี้ก็มาเพิ่มเติมการ อธิบาย นาม-รูป หรือ จิต-รูป ในแบบนัก Computer บล็อค ที่แล้ว อธิบายในแบบนักคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบนักคณิตศาสตร์นั้น จะเป็นเชิงสัญลักษ์ ชนิดข้อมูลตัวเลข ที่สามารถวัดค่าได้

แต่ในแบบนักคอมพิวเตอร์ เขาจะมองแบบการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆที่รวมตัวกันจนเกิดผลลัพธ์ออกมานั่นโดยข้อมูลนั้น สามารถคำนวน วัดค่าได้ ก็จะกลับมอธิบายได้ในแบบคณิตศาสตร์นั่นเองครับ

สรุปก็คือ นักคณิตศาสตร์ จะมองโลก แบบตัวเลขที่คำนวนค่าได้จาก สิ่งต่างๆ แล้วส่งผลต่อกัน ผ่านสมการ ที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการ, ค่าคงที่ และตัวแปลที่เป็นตัวเลข สามารถคำนวนได้

แต่นักคอมพิวเตอร์ จะมองโลกแบบมีโครงสร้างลำดับขั้นตอนการทำงาน (process หรือ task) ร่วมกันของสิ่งต่างๆ แล้วแสดงออกมาเป็นผลลัพธ์ (Output) พอส่วนต่างๆรับมาจะเป็น (Input) แล้วมีการทำงาน ออกมาเป็นผลลัพธ์อีกแบบนี้ ต่อเนื่องไป

กำหนดให้ a คือ ส่วนการทำงานของ จิต, b คือ ส่วนการทำงาน ของ รูป และ เส้นเชื่อมแสดงถึง การรับส่งข้อมูล ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ดังรูป

อธิบายเพิ่มเติม เมื่อเปรียบเทียบกับ รูป-จิต ของเราแล้ว จะได้ว่า

  • จิต คือ คำสั่ง ประกอบด้วย เวทนา, สัญญา, สังขาร และ วิญญาณ
  • รูป คือ ร่างกาย ประกอบด้วย สมอง, กระดูก, เลือด, เนื้อ และ อวัยวะทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิต

ถ้าเทียบกับ Computer จิต ก็คือ Code และ รูป ก็คือ Hardware และ Operation System (OS)
ส่วนที่สำคัญที่ประกอบเป็นรูป หรือ Computer ที่สมบูรณ์ ทำงานได้ ก็คือ OS
ซึ่ง OS จะทำหน้าที่เปลี่ยนคำสั่งที่เป็น Code ไปเป็นสิ่งที่เรียกว่างาน (task) แล้วแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆให้ประมวลผลงานได้นั่นก็คือ Hardware หรือ รูปกายส่วนต่างๆ ที่เรามีอยู่นั่นเอง

ตัว OS เป็น รูป มันจะอยู่หลังจาก จิต สร้าง Code แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น task แล้วส่งต่อไปยัง รูปกาย ให้ประมวลผลออกมาเป็นการ แสดงออก, คิดปลุงแต่ง หรือ ทำงาน แสดงพฤติกรรม ต่างๆ ทั้งรู้ตัว และไม่รู้ตัว
ทำให้ ร่างกาย เราอยู่ได้ อย่างเช่น หายใจ มันเกิดเสมอ ทั้งๆที่ในเวลานอน หรือทำการงานอื่นๆ จิตเราไม่รู้สึกตัว ไม่ได้สร้าง Code เอง ให้หายใจ แต่มันเกิดได้เองอัตโนมัติ
นั่นแสดงว่า ตัว OS มันฝังอยู่ในรูปของเรา ตั้งแต่เกิดแล้ว และมันสร้าง Code เพื่อสั่งงานตัวมันได้เอง ให้อยู่รอดได้โดยอัตโนมัติ

ในกรณีของสัตว์ อาจกล่าวได้ว่า มันมีแต่ OS ซึ่งเป็น รูป ซะส่วนใหญ่ และ มันก็ยังคงมี จิต อยู่ แต่บางส่วนมีไม่เท่ามนุษย์ อย่างเช่น สัญญา หรือ ความจำได้ ซึ่งจะสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ แบบผมอธิบายได้แบบนี้

แล้ว จิต สร้าง Code ได้อย่างไร จิต นั้นเกิดจากการทำงานกันของ เวทนา, สัญญา, สังขาร และ วิญญาณ ร่วมกัน หลังจากนั้น รูป จะแปลง Code เป็นงาน (task) แล้วส่งงานผ่านเส้นประสาททำให้ อวัยวะในร่างกาย ส่วนต่างๆทำงานตามที่ จิต ต้องการ

ตอนเราเกิด จิตยังไม่มี สัญญา (ความจำ ความรู้) เกี่ยวกับธรรมมะของพระพุทธเจ้า เรายังมี เวทนาอยู่ เช่น ทุกข์, สุข เฉยๆ เรายังมี วิญญาณ คือ การได้ยิน, มองเห็น, สัมผัส, ได้กลิ่น, รู้รส และเรายังมีสังขาร คือ การคิดปรุงแต่ง เช่น ชอบใจ, ไม่ชอบใจ, กังวล, โกรธ, อิจฉา อยู่ ทั้งหมดนี้ สร้าง Code แล้วจะถูกรูป แปลงออกมาให้เป็นการทำงานแล้วกายของเราจะประมวลผล แสดงออกมา เช่น หายใจ, หัวใจเต้น, ย่อยอาหาร, วิ่ง, กิน, พูด, ร้อง, แสดงหน้าตา รวมถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ตามที่จิตสั่ง ทั้งหมดนี้เรียกว่า รูป

พอกายเราเติบโตขึ้นมีสัญญาเพิ่มขึ้น และมีความรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า พอเราฝึกปฏิบัติธรรม ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า มากขึ้น เราก็จะพัฒนาธรรมของเรา และสามารถแยกจิต กับ รูปออกมาได้ อย่างชัดเจนขึ้น ชัดเจนขึ้น เข้าใจมากยิ่งๆขึ้น ตามลำดับไป

a และ b ก็จะทำมุม 90′ และแยกอิสระกันออกไปเป็น นิพพาน

หวังว่าบล็อคนี้จะเป็นประโยชน์ ก็ขอให้สนุกกับการปฏิบัติ พัฒนาธรรมมะในตัวเราครับ

#:P

 

Advertisements