Listening: เสียงของโลก ก็คือ เสียงของเรา

เมื่อเราได้ยิน ได้ฟัง และเข้าใจ เสียงของสิ่งมีชีวิต ของสิ่งใดๆ รอบตัวเรา เสียงนั้นคือ เสียงของโลก

เราก็จะได้ยินเสียงของเราเอง เข้าใจตัวเราเองไปด้วย

ถ้าเราไม่เข้าใจโลกของเรา เราก็ยังคงไม่เข้าใจตัวของเราเอง และ

ถ้าเราเข้าใจตัวเราเองมากพอแล้ว เราก็จะเริ่มเข้าใจโลกของเราไปด้วย

นั่นอาจเป็นเพราะ

เสียงของโลก ก็คือ เสียงของเรา

— #:P —

 

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

อัตราส่วนได้เปรียบ 3 ต่อ 1 โดยธรรมชาติ

จงจำไว้เสมอได้เลยว่า

โดยทั่วๆไป ผู้ป้องกันจะได้เปรียบ ผู้โจมตีถึง 3 เท่า

ดังนั้นเพื่อให้คุณมีโอกาส ได้รับชัยชนะมากขึ้น

หรือเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีกว่าเดิม ได้ง่ายขึ้น

ให้คุณปฏิบัติให้บรรลุผลตามนี้

ก่อนอื่นคุณจงตามให้ทันสิ่งที่เป็นอยู่ก่อน เพื่อไว้เป็นพื้นฐาน

ไว้เปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

หลังจากนั้นให้คุณมุ่งมั่น อดทน

และพยายามทำให้ได้ผลเหนือกว่านั้นให้ได้อย่างน้อย 3 เท่า

แล้วคุณจักได้รับโอกาสสำเร็จผล บรรลุเป้าหมายนั้น ได้มากขึ้น ได้ง่ายขึ้น

— #:P —

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98, #lean

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เหมือนกัน 

เป็นแนวเดียวกัน เป็นมารตฐานเดียวกัน

หรือต้องทำแบบเดียวกับที่ใครๆเคยทำกันมาแต่ดังเดิมแล้ว

แต่ การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานตามอัตลักษณ์

ทำตามความเชี่ยวชาญ ทำตามความรัก ของใครของมัน

แต่ทีมก็ยังคงสามารถทำงานร่วมกัน แล้ว

ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นชิ้นงาน ออกมาสำเร็จได้ 

ชิ้นงานที่ออกมาจากการทำงานเป็นทีมนี้ จะมีลักษณะที่

เนียบมาก เลิศมาก และมีคุณค่าแก่ชาวโลกมาก

มันเป็นไป ได้โดยอัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ  ให้ มันเป็นเลย

— #:P —

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

เชื่อในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ดีที่สุดแล้ว

ความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ ที่ต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทอง
ที่นอกเหนือไปจากปัจจัยทั้ง 4 นั้น (อาหาร, เครื่องนุ่งหม, ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค)
ให้รู้ไว้เลยว่า สิ่งนั้นมีกลิ่นที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้ว อย่างแน่นอน ไม่มาก ก็น้อย
ให้ถอยออกมา อย่าไปเสียเวลา เสียทรัพย์สินเงินทอง เพื่อแลกความเชื่อกับสิ่งนั้นมาเลย
เพราะสิ่งนั้นจะทำให้ตัวเรา มีกลิ่นไม่ดีไปด้วย
จงเชื่อในสิ่งที่ดีงาม จากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ดีที่สุดแล้ว

— #:P —

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

วิถีทางแสวงหาประสบการณ์จากทุกสรรพสิ่ง

ประสบการณ์ เกิดมาจากคุณจะ ต้องดู, สัมผัส, ได้ยิน หรือได้ชิม สิ่งนั้นก่อน

แล้วคุณถึงจะเห็น เข้าใจ และสามารถจินตนาการถึง สิ่งนั้นได้ ถูกต้อง หรือใกล้เคียงความถูกต้อง หรือเสมือนของจริงได้

หลังจากนั้นคุณจะต้องลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะทำเยอะ หรือจะทำน้อย หรือจะเป็นการทดลอง วิจัย พิศูจน์ก็ได้

แต่ขอให้ลงมือทำซะเดี๋ยวนั้น 

เพื่อให้คุณได้รับผลลัพย์ จากการลงมือทดลองทำออกมาให้จงได้ หลังจากนั้นให้ลองใช้ประโยชน์ดู อย่าลืมแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้ด้วย แล้วเก็บผลตอบรับ หรือความรู้สึกที่ได้ใช้ประโยชน์ผลลัพย์นั้นกลับมา

จะถูกหรือผิด จะดีหรือไม่ดี จะสำเร็จหรือล้มเหลว  อย่าได้สนใจ 

เพราะเป้าหมายของคุณคือแสวงหาประสบการณ์ และนั่นหละคือ ประสบการณ์ 

และจงหมั่นเติม ประสบการณ์ให้มากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อค้นหาวิถีทางหรือหลักการที่ดีที่สุด

ให้ได้หลักการกระทำ ที่ทำให้ได้ผลลัพย์ที่ดีที่สุดต่อไป

อย่างต่อเนื่อง  อย่างต่อเนื่อง แล้วจงอย่าได้หยุด แสวงหาประสบการณ์จากทุกสรรพสิ่ง

— #:P —

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98, #lean

ความสุขจากการได้เห็นความแตกต่าง และความเหมือน

ความสุขของมนุษย์ ที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั้น มีหลากแบบ

บ้างก็สุข จากความแตกต่าง ฉันถูก คุณผิด, ฉันมี คุณไม่มี, ฉันรู้ คุณไม่รู้ สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

บ้างก็สุข จากความเหมือน ฉันหรือคุณก็รู้กันคนละแบบ แต่เป้าหมายของเราเหมือนกัน, ฉันหรือคุณ จะรวยหรือจนก็คือคนเท่าเทียมกัน สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

บ้างก็สุข จากความไม่เหมือนหรือไม่ต่าง ฉันอยากรู้คุณช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อย, ฉันมีเยอะแล้วคุณเอาไปเถอะ, คุณอยากรู้อะไรมาเล่าให้ฉันฟังบ้างนะ สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

บ้างก็สุข จากความนิ่งเฉย อะไรจะเกิดมันก็เกิด, อะไรจะดับมันก็ดับ, ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามกรรมของมัน, ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดเถิด สุขก็เกิดขึ้นได้กับคนเช่นนี้

ความสุขจะได้จากความหลากแบบนี้ ทุกแบบความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวฉัน แต่ไม่ทุกแบบที่ความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ 

ฉันเลือกแบบได้ คุณเลือกแบบได้ ถ้าฉันและคุณ เข้าใจรูปแบบของ ความสุขจาการได้เห็นความแตกต่าง และความเหมือน

— #:P —

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

รู้และเข้าใจสิ่งใหม่วันละหนึ่งอย่างทุกวัน แล้วเราจะค่อยๆรู้ว่าชีวิตเรานี้เป็นเรื่องสนุก

ในขณะที่เราหายใจได้อยู่ ณ. ตอนนี้

ให้รู้ และทำความเข้าใจอะไรให้ได้สักหนึ่งอย่างทุกวัน

จะรู้โดยการอ่าน ฟัง ดูหรือจินตนาการ 

อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

หรือสิ่งที่รู้แล้วแต่เรายังไม่เข้าใจ ให้ได้สักหนึ่งอย่าง

แล้วให้เราคิดพิจารณาถึงสิ่งนั้นให้เข้าใจให้ได้ ว่า

มันคืออะไร ใครสร้างขึ้น เกิดขึ้นมาทำไม 

เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร และมันเกิดมาจากที่แห่งหนใด 

พยายามปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นนี้ ให้ได้ทุกวัน ทุกๆวัน  

แล้วทุกเช้าในวันใหม่ของคุณ จะรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตขึ้นได้เอง

— #:P —

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98